The Israel Camerata Jerusalem

אודיציות

מדי מספר חודשים (ובהתאם לצורך) מקיימת תזמורת הקאמרטה הישראלית מבחנים לנגנים השונים למשרות קבועות ו/או נגנים אורחים.

הודעות על מועדי האודיציות ומיקומן מתפרסמות באתר זה ובדף הפייסבוק של הקאמרטה.

 

ניתן להוריד את ספרי הבחינות של התזמורת: