The Israel Camerata Jerusalem

אודיציות

הקאמרטה הישראלית ירושלים מודיעה על קיום מבחנים לנגנים

במשרות קבועות ו/או לנגנים מחליפים/נוספים בכלים האלה:

ויולה (מוביל)

המבחנים יתקיימו בתאריך 16 במרץ 2020 מהשעה 10:30

באולם ויקס במכון ויצמן, רחובות

 

המעוניינים מתבקשים לשלוח קורות חיים למשרדי הקאמרטה הישראלית ירושלים

בדוא"ל info@jcamerata.com או בפקס 02-5020504

פרטים נוספים בטלפון 02-5020503

 

ניתן להוריד את ספרי הבחינות של התזמורת: