The Israel Camerata Jerusalem

העמותה והוועד המנהל

חברי העמותה והוועד המנהל

עו"ד יאיר גרין*- יו"ר
אבנר אזולאי
יעקב אייזנר*
פרופ' רות ארנון*
פרופ' שלמה בידרמן
ד"ר יורם בלשר*
פרופ' אבי בן בסט
רו"ח תלמה ברבש-קנולר
פרופ' בני גיגר*
עו"ד יאיר גרין*
אפרת וימן גרשוני*
אילן דה פריס*
פרופ' משה הדני*
גרשון זוהר
יהודה זיסאפל
רות חשין*
משה מיכלס*
פרופ' מנחם פיש
ד"ר שמואל קבילי*
רו"ח רענן קופ*
פרופ' אורי קרשון
פרופ' דפנה שוורץ*
ברוך שלו
ד"ר לאה שמיר-שנאן
דב שפיר

*חברי הוועד המנהל

 

הצוות האדמיניסטרטיבי

מנהל כללי: יורם יונגרמן
מנהל אדמיניסטרטיבי: מיכאל קונצביץ'
מפיקה: ענת ריכטר

רכז תוכני מוזיקה: ד"ר רון מרחבי
מנהלת פרסום ושיווק: שרה טיילור דוד 
מנהלת משרד: דבי בן צבי
מנהלת מכירות ומנויים: דגן פדר
תכנים דיגיטליים: נדיה רז חכם קרקוצקין
מנהל במה: ואלרי אקסיונוב

העוגב שנבנה ע"י גדעון שמיר והצ'מבלו, הועמדו לרשות הקאמרטה באדיבות קרן התרבות אמריקה-ישראל.