רכישת כרטיסים

סליחה, מכירת הכרטיסים הסתיימה בתאריך 18/1/2019