רכישת כרטיסים

סליחה, מכירת הכרטיסים הסתיימה בתאריך 15/3/2019