רכישת כרטיסים

סליחה, מכירת הכרטיסים הסתיימה בתאריך 29/6/2019