רכישת כרטיסים

סליחה, מכירת הכרטיסים הסתיימה בתאריך 30/6/2019