רכישת כרטיסים

סליחה, מכירת הכרטיסים הסתיימה בתאריך 30/3/2019