רכישת כרטיסים

סליחה, מכירת הכרטיסים הסתיימה בתאריך 15/10/2018