רכישת כרטיסים

סליחה, מכירת הכרטיסים הסתיימה בתאריך 31/12/2018