רכישת כרטיסים

סליחה, מכירת הכרטיסים הסתיימה בתאריך 19/1/2020