רכישת כרטיסים

סליחה, מכירת הכרטיסים הסתיימה בתאריך 20/1/2020