רכישת כרטיסים

סליחה, מכירת הכרטיסים הסתיימה בתאריך 16/11/2019