רכישת כרטיסים

סליחה, מכירת הכרטיסים הסתיימה בתאריך 30/10/2019