You are here

לגעת בשמיים

יוני פרחי: מנצח
סיוון סילבר וגיל גרבורג: דואו פסנתר

מוצרט: פתיחה לאופרה "דון ג'ובאני" ק. 527
מנדלסון: קונצ'רטו בלה במול מז'ור לשני פסנתרים
שוברט: פנטזיה בפה מינור לארבע ידיים, ד. 940
מוצרט: סימפוניה מס.41 בדו מז'ור ק. 551, "יופיטר"


הורדת תכנייה »