You are here

אהבת אמת

רונן בורשבסקי מנצח 
מארי מוריה סופרן (יפן)

יוהאן פרידריך פאש / אוברטורה בסול מז'ור
תומאס ארנה / קנטטת הבוקר 
אטיליו אריוסטי / אהבת אמת
נעמה תמיר / הזיות אביב (בכורה עולמית)
אלסנדרו סקרלטי / קנטטת חג המולד 
רוסיני / סרנדה לתזמורת קטנה


הורדת תכנייה »