You are here

חושבים מוסיקה

סדרת הרצאות-קונצרט לאנשים חושבים בימי ששי בצהריים בתל אביב ובירושלים.
מתחילים ב-09:30 עם שתייה חמה ומאפים וממשיכים ב—11:00 בשיחה על נושאים ברומו של עולם עם המרצים המרתקים בישראל ומוסיקה נפלאה תואמת.


צרו קשר