You are here

דיאלוג ושתיקה

אנדרס מוסטונן, מנצח 
פרופ' משה הלברטל, מרצה

סולנים: 
ירון רוזנטל, פסנתר
מתן דגן, כינור
כרמלה ליימן, כינור

באך / ריצ'רקר מתוך "המנחה המוסיקלית"
בלוך / קונצ'רטו גרוסו מס' 1
מוצרט / אדג'ו ופוגה בדו מינור
באך / קונצ'רטו לשני כינורות ברה מינור

הדיאלוג והשתיקה כאבני יסוד של חשיבה ויצירה, תקשורת והתאגדות אנושית. השתיקה מסמנת את גבול הדיאלוג; הדיאלוג את סופה של השתיקה.

משה הלברטל הוא פרופסור בחוגים למחשבת ישראל ולפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים ומופקד הקתדרה ע"ש גרוס בבית הספר למשפטים באוניברסיטת ניו-יורק