You are here

סובב והולך לו הזמן

רוני פורת, מנצח 
פרופ' מנחם פיש, מרצה

היידן / סימפוניה 101 "השעון"
בטהובן / סימפוניה מס' 8 (פרק שני – "המטרונום")
צ'ייקובסקי / חודשי השנה (חלקים)

חוויית הזמן האנושית כפולת פנים. הזמן שב וסובב, אך גם נמשך והולך. יש זמן מדעי וזמן היסטורי, זמן פרטי וזמן ציבורי, זמן להתמצא בו וזמן לחדש. ולמוסיקה - זמן משלה.

מנחם פיש הוא פרופסור ומופקד הקתדרה ע"ש מייזר במכון כהן להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע באוניברסיטת תל-אביב.