You are here

חושבים מוסיקה

סדרת "חושבים מוסיקה" תעסוק בארבעה נושאים: סאטירה – בהשתתפות אפרים סידון, משחק ותחפושת – בהשתתפות עודד קוטלר, על טעם וריח – בהשתתפות יאיר היידו, וכן ריקודים לאורך הדורות, ללא מרצה ובהשתתפות מקהלה מאסטוניה.  


 • על טעם ועל ריחעל טעם ועל ריח

  המשתאות, חגיגות היין, שילבו משחר ההיסטוריה האנושית בין מוסיקה, יין, שיכר ומשקאות חריפים. על היין נאמר שהוא ״משמח לבב אנוש״ והוא יסוד תרבותי מרכזי בתנ"ך ובכל התרבויות העתיקות. המשקאות החריפים יותר, ובעיקר הקוקטיילים, הם המצאה חדשה יחסית, אך הם מהווים כיום תרבות בילוי ויצירה חובקת עולם. קונצרט ייחודי זה יאיר את הקשר שבין עולמות מנוגדים אלו לכאורה, ויראה כמה משותף יש ביניהם. הרמוניה וטעם נרכש, יצירה וביצוע, סגנונות מוסיקליים וסגנונות יצירת יין, זכרון שמיעתי והמַדְלֶנִים של פְּרוּסט, מבקרי יין מול מבקרי מוסיקה, ועד למושג של יינות מופת כנגד יצירות מופת.      

  למידע נוסף »

 • יש לי ארץ אחרתיש לי ארץ אחרת

  מוסיקה, הומור וסאטירה - הילכו שלושתם יחדיו? ולמה לא, בעצם... אפרים סידון והקאמרטה ינסו לבחון את הקשר בין השלושה לאורך הדורות. הם יצליחו למצוא כיצד מילים ותווים חוברו להם יחדיו להפוך ליצירות הומור וסאטירה נועזות, הן בעולם והן בארצנו הקטנה, שבה, כידוע, ההבדל בין המציאות לבין הסאטירה כבר טושטש לחלוטין.

  למידע נוסף »

 • רק לרקודרק לרקוד

  קונצרט עם המנצח אנדרס מוסטונן ומקהלת הבנות אלרהיין מאסטוניה. במסגרת פסטיבל טאלין-תל אביב

  למידע נוסף »

 • כל העולם במהכל העולם במה

  על פי שייקספיר, כל בני האדם שחקנים, המגלמים את תפקיד חייהם על במת העולם. לכל Person יש Persona המייצגת אותו. השחקן מבסס את מלאכתו על יכולת "הצגת הפרסונה" הכלל־אנושית, אלא שבו מצוי גם הכישרון להעביר לזולת, באמצעות שלל מסכותיו, חוויות רגשיות מגוונות של דמויות רבות.  

  למידע נוסף »