You are here

בית הקלפים - המופע

הקאמרטה הישראלית ירושלים בשיתוף התזמורת הסימפונית ירושלים מציגות את מופע הענק של קולומביה ארטיסטס:

ג'ף ביל מנצח, מלחין הסדרה וזוכה פרס אמי 4 פעמים
ג'ואן ביל סופרן

במסגרת המופע יושמעו קטעי מוסיקה ויוקרנו על מסך ענק קטעים מתוך הסדרה וכן יסופרו סיפורים על מאחורי הקלעים שלה.

המופע יתקיים בשפה האנגלית.

מחירי כרטיסים: 150 ש"ח, 185 ש"ח, 225 ש"ח, 750 ש"ח.

הרוכשים כרטיסים למקומות המסומנים ב-750 ₪ (עליהם אין הנחות) יוזמנו בתום המופע לקבלת פנים בהשתתפות ג'ף ביל, המאורגנת על ידי חוג ידידי התזמורת.
על 650 ₪ מתוך הסכום יהיו זכאים לקבל קבלת תרומה לפי סעיף 46.

 

תאריכי הקונצרט

  • 7
    7ספט.ספטמבר
    2017
    יום ה'חמישי 20:00
    ירושלים: מרכז הקונגרסים הבינ"ל - בנייני האומה