You are here

הסדרה הקלאסית סביון

סדרה בת שישה קונצרטים המשלבת קונצרטים קוליים וקונצרטים כליים, המתקיימת בבית התרבות בסביון.

  1. יום ה 4.10.18 בשעה 20:30 - סולנים בסערה 1 - רחמנינוב, צ׳ייקובסקי וגלזונוב
  2. יום ה 8.11.18 בשעה 20:30 - כלים וקולות 1 - המפץ הגדול
  3. יום ה 14.2.19 בשעה 20:30 - כלים וקולות 4 - בצלו של בטהובן
  4. יום ה 28.3.19 בשעה 20:30 - סולנים בסערה 5 - שופן כפול ומכופל
  5. יום ה 2.5.19 בשעה 20:39 - כלים וקולות 7 - שירי שוליה נודד
  6. יום ה 27.6.19 בשעה 20:30 - כלים וקולות 8 - קנטטה לשבת וליום א׳