You are here

אופרָטה - אופרות בארוק

סדרה חדשה שתציג מדי עונה שתי אופרות קאמריות בבימוי חלקי ובתלבושות.

השירה באיטלקית. תרגום לעברית ולאנגלית יוצג בכתוביות.


לרכישת מינוי »