You are here

סדרת "כלים וקולות" בתל אביב ובירושלים

התכנית המוסיקלית בסדרת "כלים וקולות" הכוללת 8 קונצרטים עשירה, וכוללת יצירות ידועות ואהובות לצד יצירות לא שגרתיות ומרתקות, כמה מהן בביצוע בכורה בישראל. בסדרה זו נארח מקהלות בינלאומיות וישראליות מובילות, כמו גם סולנים ומנצחים בינלאומיים מן השורה הראשונה.


להורדת תוכניית העונה » לרכישת מינוי - ירושלים » לרכישת מינוי - תל אביב, ימי ראשון » לרכישת מינוי - תל אביב, ימי שישי » לרכישת מינוי - תל אביב, ימי שבת »