You are here

הסדרה הקלאסית בזכרון יעקב

הקאמרטה הישראלית ירושלים מציגה ב-7 קונצרטים את מיטב הרפרטואר הכלי לצד פניני מוזיקה נדירות בביצוע סולנים ומנצחים בין-לאומיים.