You are here

חושבים מוסיקה

מוסיקה ונפלאות המוח

סדרת קונצרטים של תזמורת הקאמרטה הישראלית ירושלים במפגשים מרתקים עם חוקרי מוח מובילים ועם מוסיקאים באולם הקונצרטים.

 1. המוח היצירתי – פרופ' רפי מלאך

  יצירתיות היא אבן יסוד באבולוציה של עולם החי והכרחית להתפתחות בכל תחומי החיים.
  פרופ' רפי מלאך יציג מודל המתאר את התהליכים המוחיים המשפיעים על היכולת היצירתית. התהליכים יודגמו בנגינת יצירות מאת המלחינים היידן, שוסטקוביץ׳, אנדרסון, פארת וסטרווינסקי.

  לפרטים ורכישה

 2. מוח אנלוגי בעולם דיגיטלי – פרופ' אהוד אחישר

  מוחות תופשים את העולם באופנים שונים. מוחות אנושיים, בדרך כלל, תופשים את העולם באופן דואלי – אנלוגי ודיגיטלי. במפגש יתאר פרופ' אחישר את שני אופני התפישה האלה ואת התייחסותם ליצירת ותפישת המוסיקה. אופני התפישה השונים יודגמו בעזרת קטעי מוסיקה של המלחינים מוצרט, באך, פיליפ גלאס, פורה וברדנשווילי.

  לפרטים ורכישה

 3. המוח הרגשי – פרופ' איתן גלוברזון

  מוזיקה מעוררת רגשות אצל השומע.
  במפגש זה תבחן השאלה כיצד משפיעה מוסיקה מסוגים שונים על מגוון רגשות, ומהם המנגנונים המוחיים המופעלים בעת האזנה לסוגי מוסיקה שונים. יושמעו קטעי מוסיקה מאת המלחינים גריג, דביסי, סטרווינסקי, מוצרט ועוד.

  לפרטים ורכישה

לרכישת מינוי - חושבים מוסיקה - תל אביב » לרכישת מינוי - חושבים מוסיקה - רחובות »


 • המוח היצירתי // קונצרט והרצאההמוח היצירתי // קונצרט והרצאה

  מפגש בין הרצאה וקונצרט עם פרופ' רפי מלאך מנצח: אבנר בירון   יצירתיות היא אבן יסוד באבולוציה של עולם החי והכרחית להתפתחות בכל תחומי החיים.  פרופ' רפי מלאך יציג מודל המתאר את התהליכים המוחיים המשפיעים על היכולת היצירתית. התהליכים יודגמו בנגינת יצירות מאת המלחינים היידן, שוסטקוביץ׳, אנדרסון, פארת וסטרווינסקי.  

  למידע נוסף »

 • מוח אנלוגי בעולם דיגיטלי // קונצרט והרצאהמוח אנלוגי בעולם דיגיטלי // קונצרט והרצאה

  מוח אנלוגי בעולם דיגיטלי // קונצרט והרצאה מרצה: פרופ' אהוד אחישר מנצח: אבנר בירון   מוחות תופשים את העולם באופנים שונים. מוחות אנושיים, בדרך כלל, תופשים את העולם באופן דואלי – אנלוגי ודיגיטלי. במפגש יתאר פרופ' אחישר את שני אופני התפישה האלה ואת התייחסותם ליצירת המוזיקה ולתפישתה. אופני התפישה השונים יודגמו בעזרת קטעי מוזיקה.   בתוכנית:

  למידע נוסף »

 • המוח הרגשי // קונצרט והרצאההמוח הרגשי // קונצרט והרצאה

  המוח הרגשי – פרופ' איתן גלוברזון מנצח ומרצה: פרופ׳ איתן גלוברזון   מוזיקה מעוררת רגשות אצל השומע. במפגש זה תבחן השאלה כיצד משפיעה מוסיקה מסוגים שונים על מגוון רגשות, ומהם המנגנונים המוחיים המופעלים בעת האזנה לסוגי מוסיקה שונים. יושמעו קטעי מוסיקה מאת המלחינים גריג, דביסי, סטרווינסקי, מוצרט ועוד.  

  למידע נוסף »

צרו קשר