You are here

מוצרט - סימפוניות 29 ו-38

Camerata CD cover - מוצרט - סימפוניות 29 ו-38

מוצרט / סימפוניות 29 ו-38.
אבנר בירון, מנצח

להקשבה לאלבום לחצו כאן »

מידע על הדיסק

© תזמורת הקאמרטה הישראלית ירושלים
27 ביולי, 2001

הפקת הקלטה ועריכה: יובל קרין - פקטון הקלטות
הקלטה: איתן שמאי
מסטרינג דיגיטאלי: דורון זאב - מגאטל