You are here

הקאמרטה מנגנת מוצרט ובוקריני

Camerata CD cover - הקאמרטה מנגנת מוצרט ובוקריני

מוצרט / סרנדה מס' 9 (גראן פרטיטה)
לואיג'י בוקריני / סימפוניה ברה מינור

אבנר בירון, מנצח

להקשבה לאלבום לחצו כאן »

מידע על הדיסק

מוצרט: הוקלט בהופעה חיה ב-9 בספטמבר 2012 ע"י איתן שמאי
בוקריני: הוקלט בהופעה חיה ב-10 במאי 1995 יובל קרין ואיתן שמאי

כל הזכויות שמורות © 2013, הקאמרטה הישראלית ירושלים

הופק בסיוע קרן מרק ריץ'