You are here

הקאמרטה מנגנת היידן: מיסת סנט ניקולאי, מיסת נלסון

Camerata CD cover - הקאמרטה מנגנת היידן: מיסת סנט ניקולאי, מיסת נלסון

יוזף היידן
Missa Sancti Nicolai, Hob. XXII: 6
Missa in Angustiis, "Nelsonmesse", Hob. XXII: 11

אבנר בירון, מנצח
דניאלה לוגאסי, סופרן
איילת אמוץ-אברמסון, אלט
ג'יימס אוקסלי, טנור
סימון לובלסון, בריטון
המקהלה הפילהרמונית של טרנסילבניה

להקשבה לאלבום לחצו כאן »

מידע על הדיסק

בוצע במוזיאון תל אביב לאמנויות, נובמבר 2009
הקלטה: ישראל דויד ואיתן שמאי
הערות: קדם ברגר, עיצוב: חגית מיימון

© 2010, הקאמרטה הישראלית ירושלים
כל הזכויות שמורות. הקלטה, השכרה, שכירה או נגינה פומבית של הקלטה זו אסורים בהחלט