You are here

הקאמרטה עם מישה מייסקי

Camerata CD cover - הקאמרטה עם מישה מייסקי

רספיגי אוטורינו / הצפורים

אבנר בירון, מנצח
מישה מייסקי, צ'לו

להקשבה לאלבום לחצו כאן »

מידע על הדיסק

הוקלט בהופעה חיה ב-16 באפריל 2011
הוקלט ע"י ישראל דויד ואיתן שמאי
עיצוב: חגית מיימון