You are here

שוברט ודבוז'ק

Camerata CD cover - שוברט ודבוז'ק

שוברט: סימפוניה מס' 5 בסי במול מז'ור, ד' 485

דבוז'ק: סרנדה לכלי קשת במי מינור, אופ' 22 

להקשבה לאלבום לחצו כאן »

מידע על הדיסק