The Israel Camerata Jerusalem

You are here

הזוהר בלבוש זוהר

שטף המצאות הציף את הקהל ב"פסיון של רבי שמעון בר־יוחאי" מאת יוסף ברדנשווילי, לפסוקים מספר הזוהר. אורטוריה מסעירה.
מאת: 
חגי חיטרון
עיתון הארץ
26/6/2016

"הבמאי הוותיק יוסי יזרעאלי הציע, וגם  בחר פסוקים מתוך ספר הזוהר. הקומפוזיטור יוסף ברדנשווילי הסתער והלחין. התוצאה מהממת בהמצאות מוזיקליות מגוונות נהדרות, גם מבחינת החומר וגם מבחינת תיזמורו בקולות ובכלים...

במחצית השנייה של הקונצרט בוצע הרקוויאם של מוצרט. ציוני ביצועו: הולכה סוחפת, פרטים מוקפדים, רושם כללי עז...

נגינתה של תזמורת הקאמרטה: מיותר כבר לשבח אותה."