The Israel Camerata Jerusalem

You are here

תבונה ואלגנטיות של הקאמרטה הישראלית ירושלים

מאת: 
אימון קלי
The Australian
20/9/2016

"בערב הפתיחה, הגישו בירון ונגניו מופע מרתק, שבבסיסו לכידות צליל נדירה והקרנה של עוצמה שלווה."