The Israel Camerata Jerusalem

You are here

הקאמרטה הישראלית בסיור באוסטרליה

מאת: 
זולטן שאבו
Bachtrack
21/9/2016

"בהנהגתו של מאסטרו אבנר בירון ניגנה התזמורת בצליל עשיר ובמקצב הדוק, כיאה לרפרטואר שהגישה. התזמורת מצוינת ונגינתה אמינה."