The Israel Camerata Jerusalem

You are here

מה זה תרבותי

...הסופר חיים באר וקאמרטה חברו לאירוע מענג
מאת: 
חגי חיטרון
15/1/2017

"הסופר חיים באר הוא גם מר­צה מחונן. תזמורת הקאמרטה מנגנת מצוין. המנצח והפסנתרן יובל צורן הוא מוזיקאי מצוין. הזמרת קלייר מגנאג׳י ­ מצוינת. החלילנית אסתי רופא ­מצוינת. הרעיון: לשלב את היתרונות האלה לאירוע תרבותי אחד. הסופר חיים באר ידבר על מסעות, בספרות, בפואזיה ובחיים; התזמורת ­ עם מגנאג׳י ועם רופא כסולניות תבצע יצירות מתאימות לרעיון. יתרון כללי: אנשים אוהבים דיבורים, לצד צלילים. 
תוצאה: באר דיבר בקיצור ובצורה לוקחת לב, בין השאר הצביע על הבחנה בין מסעות: מסע אל מקום אחר שאין חוזרים ממנו, כמו מסעו של אברהם מן העיר אור אל ארץ כנען או כמו מסע החיים, ולעומתו מסעות מעגליים, כמו מסעו של אודיסיאוס.
העולם השני באירוע היה המוזיקה, שורת יצירות שבהן הקומפוזיטורים חורגים לכאורה ממקום חיותם הי צירתי הטבעי. קשר למלים: אפשר להגיד שהמלחינים "יוצאים למסע" (המנצח יובל צורן, בדברי הסבר קצרים, טען בערך כך). למשל ברטוק ההונגרי ב׳׳מחולות רומניים," או ראוול ב׳׳נעימות עבריות".
...חרף הקישורים הלא כל כך מתקשרים רוויתי עונג. קאמרטה, הפעם כתזמורת כלי קשת, ניגנה ברמתה הגבוהה הרגילה.
שיא אמוציונלי, בשבילי, היו "נעי­מות עבריות" של ראוול ("קדיש" בלשון הקדיש ו״שואל העולם שאלה נושנה") בזמרתה הצחה של מגנאג׳י (גם ביידיש). מקום שני: היצירה הבארוקית המרהיבה ורבת התנופה של נטרא (בן ,92 נכח בקונצרט) שחוברה ב­ 1943 בעודו ברומניה. שלישי: נגינתה העדינה של רופא (סוויטה מודאלית של בלוך)...".