The Israel Camerata Jerusalem

You are here

"מישה מייסקי והקאמרטה הישראלית ירושלים: רקיע צ'לו עלי אדמות."

Die Welt
4/8/2015

"ובכל זאת הגיע השיא רק אז: הסימפוניה "הגדולה" בסול מינור של מוצרט בביצוע הקאמרטה, בניצוח אבנר בירון, מייסד התזמורת. הנאמנות משתלמת! באופן אחר לא נרצה לשמוע את הסימפוניה הזאת לעולמי עד!"