The Israel Camerata Jerusalem

מחירים

רכישת מנוי לעונת 2017-2018

לרכישת מנויים בתל אביב (למעט לסדרת סולנים בסערה), ירושלים ורחובות לעונת 2017/18 יש ליצור קשר עם משרדנו בטל' 1-700-55-2000, או ישירות באתר האינטרנט או באמצעות צור קשר באתר.
שעות המשרד: בימים א'-ה', בשעות 09:00-17:00. 
מ-5.3.17 ועד 7.4.17 תפעל הקופה מעבר לשעות הרגילות: בימי חול: 09:00-20:00 | ביום ו': 09:00-13:00

מחירים:

כלים וקולות בתל אביב (8 קונצרטים)
מנוי חדש - 1280 ₪; מחדש - 1100 ₪
מוזל: חדש – 1210 ₪; מחדש – 1030 ₪

כלים וקולות ירושלים (8 קונצרטים)
חדש – 1230 ₪; מחדש – 1050 ₪
מוזל – חדש – 1160 ₪; מחדש – 1000 ₪

חושבים מוסיקה בתל אביב ובירושלים (4 קונצרטים) 
חדש – 550 ₪; מחדש 500 ₪ 
מנוי צעיר (עד גיל 35)*: 180 ₪ (עם הצגת תעודת זהות)

הסדרה הקלאסית רחובות  (4 קונצרטים ברחובות ו-2 בתל אביב)
חדש - 875 ₪; מחדש - 730 ₪
מוזל: חדש – 800 ₪; מחדש – 700 ₪

סדרת סולנים בסערה (בתל אביב בלבד) / 6 קונצרטים. לרכישה: 03-6077070 

הסדרה הקלאסית בבית התרבות בסביון / 6 קונצרטים. לרכישה: 8234* 

הסדרה הקלאסית במרכז וייל בכפר שמריהו / 6 קונצרטים. לרכישה: 09-9569430

מנוי פתוח / 6 קונצרטים בירושלים, בתל אביב או ברחובות, על פי בחירתכם האישית. מינוי זה יוכל לשמש גם כמינוי זוגי ל-3 קונצרטים. מכירת מינוי זה תיפתח ב-1.7.17.
מעל גיל 35: 825 ₪
עד גיל 35*: 250 ₪ (בהצגת תעודת זהות)

מנוי תכנייה:
8 תכניות: 120 ₪ (במקום 160 ₪) (לסדרת כלים וקולות)

שמירת מקומות למנויים ותיקים תתאפשר רק עד 7.4.17. גם מנויי ועדים יתבקשו לשריין את מקומותיהם עד 7.4.17, אף כי חידוש המינויים בכמה ארגונים יחל לאחר תאריך זה. לאחר שריון המקומות, הם יישמרו עד לחידוש בפועל בוועד, ולא יאוחר מ-30.6.17.

מקומות מוזלים
תל אביב / רקנאטי: הגושים הצדדיים ושורות 2-1 / אסיא: שורות 2-1
ירושלים / הנרי קראון: שורות 2-1 והיציע העליון / רבקה קראון: שורות 2-1
רחובות / הגושים הצדדיים בשורות 5-1

לרכישת כרטיסים בודדים לקונצרטים בעונת המנויים 2017/18 בירושלים, ת"א ורחובות יש לפנות למשרדנו בטלפון 1-700-55-2000 (שלוחה 3) או ישירות באתר האינטרנט

כרטיסים בודדים 
רגיל: 185 ₪. לקונצרטים עם מקהלה: 210 ₪.
לקונצרטים בסדרת חושבים מוסיקה: 175 ₪.
מקומות מוזלים: 155 ₪. לקונצרטים עם מקהלה: 180 ₪.
לקונצרטים בסדרת חושבים מוסיקה: 150 ₪.

כרטיסים בודדים נוספים למנוי בתוקף 
רגיל: 150 ₪. לקונצרטים עם מקהלה: 160 ₪.
לקונצרטים בסדרת חושבים מוסיקה: 140 ₪.
מקומות מוזלים: 135 ₪. לקונצרטים עם מקהלה: 145 ₪.
לקונצרטים בסדרת חושבים מוסיקה: 130 ₪.

כרטיסים בודדים לצעירים עד גיל 35*
בירושלים, תל אביב ורחובות: 50 ₪

לרכישת כרטיסים בקונצרטי הקאמרטה בהיכל התרבות העירוני בכפר סבא יש ליצור קשר בטלפון:09-7640810
לרכישת כרטיסים בקונצרטי הקאמרטה באלמא מרכז אמנויות בזכרון יעקב יש ליצור קשר בטלפון: 04-6300123
לרכישת כרטיסים בקונצרטי הקאמרטה במרכז המוסיקה החדש בראש העין יש ליצור קשר בטלפון: 03-9014527
לרכישת כרטיסים בקונצרטי הקאמרטה במרכז וייל בכפר שמריהו יש ליצור קשר בטלפון: 09-9569430
לרכישת כרטיסים בקונצרטי הקאמרטה בבית התרבות בסביון יש ליצור קשר בטלפון: 8234*
לרכישת כרטיסים בקונצרטי הקאמרטה בהיכל התרבות אשקלון יש ליצור קשר בטלפון:08-6718777
לרכישת כרטיסים בקונצרטי הקאמרטה במסגרת סדרת סולנים בסערה של מוזיאון תל אביב במוזיאון תל אביב יש ליצור קשר בטלפון: 03-6077020

מדיניות החלפת כרטיסים או ביטולם
מנויים שנבצר מהם לבוא לקונצרט, יתקשרו למחלקת המינויים לכל המאוחר עד השעה 17:00 ביום הקונצרט. לגבי ביטול קונצרטים ביום ששי,שבת/חג או לאחר 17:00 בערבי קונצרטים, ניתן לשלוח מייל עד שעה לפני תחילת הקונצרט ל-info@jcamerata.com או להתקשר ל-054-8028095 - (שיחה או הודעה קולית). בסופי שבוע נא לא להתקשר לפני השעה 10:00.

רק מנויים שביטלו כרטיס טרם מועד הקונצרט יוכלו לנצלו לקונצרט אחר.

ניתן להמיר כרטיסים שלא נוצלו בעונה 2016/17 בכרטיסים לעונה 2017/18 , בתנאי שבעל הכרטיס קנה מינוי לעונה זו.
ההחלפה תיעשה על בסיס מקום פנוי בלבד.

ביטול מינוי, במקרים חריגים, ו/או כרטיס בודד יחויב ב-5% דמי טיפול.

*במקומות המוזלים בלבד. לקאמרטה שמורה הזכות לשנות מחיר זה בקונצרטים מסויימים.