The Israel Camerata Jerusalem

מחירים

מחירון מנויים לעונת 2021-2022

לרכישת מנויים בתל אביב, ירושלים, זכרון יעקב ורחובות לעונת 2020/21 יש ליצור קשר עם משרדנו בטל' 02-5020503, או דרך האתר.

לפרטים על הסדרה הקלאסית באלמא זכרון יעקב ולרכישת מינוי לחצו כאן.

לרכישת מינוי: כלים וקולות ירושלים »
לרכישת מינוי: כלים וקולות תל אביב, ימי ראשון »
לרכישת מינוי: כלים וקולות תל אביב, ימי שישי »
לרכישת מינוי: כלים וקולות תל אביב, ימי שבת »
לרכישת מינוי: הסדרה הקלאסית - זכרון יעקב »
לרכישת מינוי: הסדרה הקלאסית - רחובות »

שעות המשרד: בימים א'-ה', בשעות 09:00-17:00.

תכנייה בערב הקונצרט - 20 ₪. 8 מנויי תכנייה - 100 ₪.
מנויי התזמורת נתניה - הקאמרית הקיבוצית שנסגרה, יכולים לרכוש מנוי במחיר מחדש

להורדת המחירון המלא »
להורדת תכנית העונה »

מחירים:

סדרת "כלים וקולות" תל אביב

אולם, גוש אמצעי - מחדש (8 קונצרטים) 1,100 ₪. חדש (8 קונצרטים) 1,250 ₪.
גושי צד + שורה 1-2 באמצע - מחדש (8 קונצרטים) 1,000 ₪. חדש (8 קונצרטים) 1,150 ₪.
מנוי פתוח - מעל גיל 35 - 850 ₪, עד גיל 35 - 250 ₪

סדרת "כלים וקולות" ירושלים

אולם (למעט שורות 1-2) - מחדש (8 קונצרטים) 1,100 ₪. חדש (8 קונצרטים) 1,250 ₪.
יציע עליון + שורות 1-2 - מחדש (8 קונצרטים) 1,000 ₪. חדש (8 קונצרטים) 1,150 ₪.

סדרת "סולנים בסערה" תל אביב

מחדש (5 קונצרטים) - רגיל 649 ₪, הנחה 599 ₪.
חדש (5 קונצרטים) - רגיל 649 ₪, הנחה 599 ₪.

הסדרה הקלאסית ברחובות 6 קונצרטים

מחדש 700 ₪, חדש 700 ₪.

השתקפויות - עם שלומי שבן (באופרה בתל אביב) - 3 קונצרטים

רמה א' - 584 ₪, רמה ב' - 512 ₪.

סדרת "סולנים בסערה" ירושלים

מחדש (5 קונצרטים) - רגיל 500 ₪, הנחה 400 ₪.
חדש (5 קונצרטים) - רגיל 500 ₪, הנחה 400 ₪.

סדרת "סולנים באופרה" תל אביב

מחיר א' - מחדש (3 קונצרטים) - 280 ₪, חדש 280 ₪.
מחיר ב' - מחדש (3 קונצרטים) - 216 ₪, חדש 216 ₪.

הסדרה הקלאסית בזיכרון יעקב

מחיר מינוי ל-6 קונצרטים 660 ₪.
כרטיס בודד לקונצרט: 140 ₪.

לפרטים על הסדרה הקלאסית באלמא זכרון יעקב ולרכישת מינוי לחצו כאן.

כרטיסים בודדים

לקהל הרחב

קונצרטים ללא מקהלה - רגיל 185 ₪, מוזל 155 ₪.
קונצרטים עם מקהלה - רגיל 210 ₪, מוזל 180 ₪.

לבעלי מינוי תקף

קונצרטים ללא מקהלה - רגיל 150 ₪, מוזל 135 ₪.
קונצרטים עם מקהלה - רגיל 160 ₪, מוזל 145 ₪.

 

מדיניות החלפת כרטיסים או ביטולם

מנויים שנבצר מהם לבוא לקונצרט, יתקשרו למחלקת המינויים לכל המאוחר עד השעה 17:00 ביום הקונצרט. לגבי ביטול קונצרטים ביום ששי,שבת/חג או לאחר 17:00 בערבי קונצרטים, ניתן לשלוח מייל עד שעה לפני תחילת הקונצרט ל-info@jcamerata.com או להשאיר הודעה בתיבה הקולית של התזמורת 1700-55-2000

רק מנויים שביטלו כרטיס טרם מועד הקונצרט יוכלו לנצלו כיתרה לקונצרט אחר.

ניתן להמיר כרטיסים שלא נוצלו בעונה 2018/19 בכרטיסים לעונת 2019/20 , ולעונת 2020/21 בתנאי שבעל הכרטיס מחזיק מינוי לעונה זו. ההחלפה תיעשה על בסיס מקום פנוי בלבד.

ביטול מינוי (במקרים חריגים), ו/או כרטיס בודד יחויב ב-5% דמי טיפול.

צרו קשר