You are here

סדרת כלים וקולות / ירושלים

סדרת הדגל של הקאמרטה המציגה ב-8 קונצרטים את מיטב הרפרטואר הכלי והקולי בביצוע סולנים ומנצחים בין לאומיים 

הקונצרטים יתקיימו בתיאטרון ירושלים, אולם הנרי קראון